Goodwill 2016 Candidates

 

Dear alumni,

These forty-eight 2016 students are seeking one-one financial support to complete their college in USTC.

Please read some of them below, and we hope you can choose to sponsor one of the students, and become one of the most important persons in his or her life for a long time to come. To do that, head over to our Become a Goodwill Sponsor page, or simply send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for one-on-one instructions.

The students in red already have found their sponsors. And the others in black are still seeking sponsors.

100% of your Goodwill donation will be received by the student you donate!

 

You can also find answers to some commonly asked questions at this FAQ page.

序号 学院 姓名 生源地 资助者 爱心子基金
01 工程学院 尹xx 安徽淮南 Xuqing Huang & Angela Tang GWhxq
02 工程学院 韦xx 广西河池 anonym GWwy4
03 工程学院 宋xx 内蒙古赤峰 Hefei Shi GWSMY
04 工程学院 丁xx 新疆乌苏 Bin Chen GWcb
05 工程学院 辛xx 甘肃天水 9702 9702
06 工程学院 徐xx 江西九江 宁昕 GW-nx
07 地空学院 孙xx 河南桐柏 Shu Dai GWds
08 地空学院 何xx 贵州独山 Xuehuan Tan GWtxh
09 地空学院 崔x 江西贵溪 Zhongqing Liu GWlzq
10 管理学院 袁xx 河南南阳 9901 9901
11 管理学院 阿xxx·图xx 新疆喀什 Tom Tang GW-tt
12 核学院 徐x 湖南永州 Zhijian Liao GWLZJ
13 核学院 刘xx 江西上饶 Wansheng and Siqing GWlwss
14 化材院 聂xx 湖南祁阳 Linglin Yu GWlyph
15 化材院 迟x 吉林敦化 Tianyue Yu GWyyr
16 化材院 秦xx 河南郸城 9901 9901
17 化材院 司xx 甘肃静宁 Tianyue Yu GWyyr
18 化材院 张xx 重庆黔州 卢海超 GWlhc
19 计算机学院 玉xx•阿xx 新疆沙湾 沃尔特电子(苏州)有限公司 GWVolt
20 计算机学院 江巴xx 西藏林芝 anonym GWwy4
21 计算机学院 储xx 安徽六安 Wansheng and Siqing GWlwss
22 生命学院 罗xx 江西赣县 anonym GWwy4
23 数学学院 杨x 安徽宿州 Jin Zusheng GWjzs
24 数学学院 唐xx 贵州凤冈 Xuehuan Tan GWtxh
25 物理学院 鲍xx 浙江台州 苗少保 GWmsb
26 物理学院 梁xx 广东吴川 GW龙海威
27 物理学院 刘x 河南开封 Deng Pan GWpd
28 物理学院 彭xx 江苏常州 Jinshan Shen GWsjs
29 物理学院 魏xx 四川泸州 Yuqiu Qi GWcde7
30 物理学院 徐xx 山东青岛 Bin Sun GWzzsb
31 物理学院 x 安徽六安 9922 9922
32 物理学院 张x 徽芜湖 小凯 GWlk
33 信息学院 庄xx(女) 湖南常德 Shuang Hou GWhs
34 信息学院 黄xx(女) 四川成都 Yunrui Li GWlyr
35 信息学院 龚xx 川巴中 江冠华 GW-JWT
36 信息学院 王x 青海大 江冠华 GW-JWT
37 信息学院 韩xx 河南开封 Yibo Zhang & illumerc GW-UME
38 信息学院 伊xx•伊xx 新疆伊宁 Tianyue Yu GWyyr
39 信息学院 白玛xx(女) 西藏拉萨 Tianyue Yu GWyyr
40 少年班学院 卢xx 广西阳朔 Longbin Chen GWclb
41 少年班学院 杨xx 河南许昌 08002 08002
42 少年班学院 胡xx 吉林农安 Tom Tang GW-tt
43 少年班学院 凌xx 辽宁凌海 杨洁 GW-yj
44 少年班学院 吴xx 安徽黄山 anonym GWwy4
45 少年班学院 谢xx 安徽淮北 张健 GWzj6
46 少年班学院 胡xx 安徽黄山 Jingyi Fei, Wei Liu GW-FL
47 少年班学院 张xx 河北石家庄 Henry Sun GWjing
48 少年班学院 李xx 湖南益阳 Jianhui GWhjh

Goodwill 2015 Candidates

Dear alumni,

These forty 2015 students are seeking one-one financial support to complete their college in USTC.

Please read some of them below, and we hope you can choose to sponsor one of the students, and become one of the most important persons in his or her life for a long time to come. To do that, head over to our Become a Goodwill Sponsor page.

The students in red already have found their sponsors. And the others in black are still seeking sponsors.

100% of your Goodwill donation will be received by the student you donate!

 

You can also find answers to some commonly asked questions at this FAQ page.

 

感谢校友捐赠,“一帮一”募捐顺利完成!"爱心通用基金“募捐仍在继续,捐赠(http://www.ustcaf.org/donate/donate.php)时,请选择 Goodwill General Fund. 有任何问题请联系:周为民 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 微信号 ZhouWeiminlalala


完成进度:  40/40

序号 学号 学院 姓名 生源地(省市) 资助者 爱心子基金
01 PB15071459 地空学院 王xx 甘肃 0107 GW0107
02 PB15071494 地空学院 王x 湖北 王鑫9907 GW122
03 PB15050987 工程学院 刘x 重庆 万婧,蓬勃 GWlu
04 PB15051103 工程学院 张xx 甘肃省兰州市 91级5系9系13系联合捐赠 91209
05 PB15051116 工程学院 宋x 河北省衡水市 91级5系9系13系联合捐赠 91209
06 PB15051057 工程学院 李xx 贵州省 anonymous GWa58
07 PB15051076 工程学院 杨xx 河南省 anonymous GWtq
08 PB15151761 管理学院 许xx(女) 安徽省芜湖市 班大雁\王轶男 GWbmw
09 PB15151818 管理学院 金xx 浙江省桐乡市 anonymous Gwqsy
10 PB15121697 核学院 张xx 河南 周口 anonymous GWairt
11 PB15121685 核学院 何xx(女) 河南 郑州 Wang Shuanhu GWwsh
12 PB15030798 化学院 陈x 安徽省芜湖市 anonymous GWa58
13 PB15030946 化学院 吉xx 江苏响水 anonymous GWzly
14 PB15030945 化学院 王xx 辽宁鞍山 KANG Jie GWkj
15 PB15030943 化学院 张xx 天津 Aimin Li GWlam
16 PB15030859 化学院 韦xx 贵州兴义 王琳 GWwl
17 PB15111636 计算机学院 谢x 甘肃武威 anonymous GWcq18
18 PB15111647 计算机学院 杨xx 内蒙赤峰 Ligon Liu GWllg
19 PB15000321 少年班学院 张x 浙江金华 jack yang Gwyjs
20 PB15000086 少年班学院 王x 安徽省亳州市 Liu, Chang GWlc
21 PB15000004 少年班学院 田xx 山西朔州 Xuehuan Tan GWtxh
22 PB15000378 少年班学院 李xx(女) 浙江永康 Li, Yunrui GWlyr
23 PB15000244 少年班学院 陶x 安徽安庆 Liming Pei GWpl
24 PB15000254 少年班学院 安xx 河南洛阳 张健 GWzj6
25 PB15000045 少年班学院 汪x 河南潢川 Nianzhen,Minjie GWdmj
26 PB15081511 生命学院 亢x 河南省洛阳市 俞天宁&吴宇栋 GWyt
27 PB15081524 生命学院 张xx 河南省鹿邑县 黄徽 GWhh
28 PB15010454 数学学院 刘xx(女) 河南省许昌市 Jiming Wang GWwj
29 PB15010493 数学学院 周xx 福建省漳州市 邓必河 GWdbh
30 PB15010394 数学学院 刘xx 浙江温州市 Zhongqiang Huang GWhzq
31 PB15020547 物理学院 李xx 新疆霍城县 86级2系 862
32 PB15020551 物理学院 胡x 江西贵溪 胡薇薇 GWwwhu
33 PB15020560 物理学院 张x 山东省宁津县 04级物理四班 042034
34 PB15020660 物理学院 张x 安徽枞阳 86级2系 862
35 PB15020679 物理学院 夏xx(女) 江西鹰潭 86级2系 862
36 PB15061201 信息学院 谢xx 安徽 Liufei Cai GWclf
37 PB15061268 信息学院 侯xx 河南省周口市 Michael Hu GWhqz
38 PB15061343 信息学院 李xx 河北省衡水市 张岩8002 Gwzhy
39 PB15061370 信息学院 薛x 吉林省长春市 张岩8002 Gwzhy
40 PB15061412 信息学院 阮x 湖北省黄冈市 朱苏杨,陈岑 GWsycc

Goodwill 2014 Candidates

Dear alumni,

These forty 2014 students are seeking one-one financial support to complete their college in USTC.

Please read some of them below, and we hope you can choose to sponsor one of the students, and become one of the most important persons in his or her life for a long time to come. To do that, head over to our Become a Goodwill Sponsor page.

The students in red already have found their sponsors. And the others in black are still seeking sponsors.

 

 

You can also find answers to some commonly asked questions at this FAQ page.

 

序号 学号 学院 姓名 生源地(省市) 资助者 爱心基金
01 地空学院 PB14007306 刘XX 江西安福 WU Jie GWwj3
02 地空学院 PB14007115 袁X 湖南衡阳 9916 GW9916
03 工程学院 PB14209019 兰XX 广西宜州 Anonym-wy GWwy4
04 工程学院 PB14209169 陆XX 辽宁凤城 Yuqun Cao GWcyq
05 工程学院 PB14209168 穆XX 山西平定 SHAN wanliang GWwlhx
06 工程学院 PB14209180 赵XX(女) 官庄 YANG Sha Athena
07 管理学院 PB14204037 苏XX(女) 青海省门源县 HU Weiwu GWhww
08 核学院 PB14214042 杨XX(女) 福建 Anonym-lhm GWlhm
09 化学院 PB14206055 王XX 河北省承德市丰宁县 SHAN wanliang GWwlhx
10 化学院 PB14206004 孙XX 内蒙包头 WANG Yuhong, QIU Aaiming GWqam
11 化学院 PB14206133 胡XX 湖北鄂州 Chanjuan Pan GWpc
12 化学院 PB14206276 徐XX(女) 河南省新乡市 Anonym-wy GWwy4
13 化学院 PB14206051 张XX 河南睢县 吴崑、梅汪生 GWwk2
14 计算机学院 PB14011041 阿XXX·哈XX 新疆哈密 LI Aimin GWlam
15 计算机学院 PB14011050 徐X 内蒙 anonymous-zfg GWzfg
16 少年班学院 PB14000288 李X 安徽阜阳 Anonym-lhm GWlhm
17 少年班学院 PB14000290 吴X 安徽六安 anonymous PAN GWa54
18 少年班学院 PB14000686 徐X(女) 江苏南通 BAO Ruoyu GWbr
19 少年班学院 PB14000047 纪X 黑龙江沙河子 Peng Xing GWpx
20 少年班学院 pb14000324 陈X 江苏 施晨阳 GWysc
21 少年班学院 PB14000360 蒋XX 湖北省黄石 潘登 GWpd
22 少年班学院 PB14000673 杨XX 甘肃兰州 Tianning Yu & Yudong Wu GWyt
23 少年班学院 PB14000672 赵X 陕西咸阳 Guoqing Diao GWdgq
24 少年班学院 PB14000247 李XX 河南省灵宝市 Shuanghu Wang GWwsh
25 生命学院 PB14207060 李XX 湖南湘潭 Anonym-wy GWwy4
26 生命学院 PB14207041 齐XX 河南睢县 Chanjuan Pan GWpc
27 数学学院 PB14001040 惠X(女) 陕西渭南 徐赤诚 GW问路石
28 数学学院 PB14001041 屈XX(女) 陕西 anonymous PAN GWa54
29 数学学院 pb14001077 于XX 山东泰安 Li Li & CAI Weijie GWcwj
30 物理学院 PB14203045 蒋XX 湖北老河口 Anonym-wy GWwy4
31 物理学院 PB14203171 宋XX 四川夹江 SUN Guoxi
GWsg
32 物理学院 PB14203144 谭X 湖南邵阳   子基金782
33 物理学院 PB14203055 王XX 山东张楼乡 HAN Siyuan GWhsy
34 物理学院 PB14203191 邢XX(女) 海南   子基金782
35 物理学院 PB14203052 周XX 上海 862 862
36 信息学院 PB14210012 苏XX(女) 山东 LI Yunrui GWlyr 
37 信息学院 PB14210024 杨XX(女) 新疆哈密 LI Aimin GWlam
38 信息学院 PB14210157 林X(女) 湖南会同 HE Jianhui GWhjh
39 信息学院 PB14210108 郭XX 江西上饶 LIU Yu&YANG Fan GWly3
40 信息学院 PB14210120 朱XX 河南南阳 Luo Lin GWll

Hiện nay, có rất nhiều trang thể thao bóng đá trực tuyến, nhưng đa số đều có những quảng cáo hoặc chất lượng ko cao hoặc phát lậu, Chúng tôi socolive với bản quyền trực tiếp phát sóng trực tiếp , hứa hẹn sẽ cung cấp cho các bạn những trận bóng đá hấp dẫn nhấtxem bóng đá trực tuyến

Kênh của chúng tôi luôn luôn thân thiện với tất cả mọi người, mitomcung cấp những trận đấu trực tiếp của Việt Nam và toàn cầu, với video Full HD , ko lag ko giật, đảm bảo cung cấp cho bạn những giây phút bóng đá tuyệt vời nhất

Được xem là một trang bóng đá hàng đầu Việt Nam, chúng tôi cung cấp cho khán giả tất cả các trận đấu , trực tiếp tại hiện trường, bạn có thể đón xem tất cả các giải đấu tại đây xoilac , nơi mà bạn có thể thỏa mãn niềm đam mê với bóng đá mà không lo bị dán đoạn vì chất lượng trang kém

Ở đây chúng tôi cung cấp những trận bóng hấp dẫn nhất , với hình ảnh sắc nét, trang web thân thiện với tất cả mọi người Việt Nam, hãy nhấn vào và đặt 90p lịch cho trận đấu mà bạn yêu thích nào

Goodwill 2013 Candidates

Dear alumni,

ALL the students have found their sponsors. Thanks a lot for your support and attention! - updated on 7/3/2014

 

These forty 2013 students are seeking one-one financial support to complete their college in USTC.

Please read some of them below, and we hope you can choose to sponsor one of the students, and become one of the most important persons in his or her life for a long time to come. To do that, head over to our Become a Goodwill Sponsor page.

The students in red already have found their sponsors. And the others in black are still seeking sponsors.

 

test

中文版

序号 学号 学院 姓名 生源地(省市) 资助者 爱心基金
1 PB12007146 地空学院 陈远强 安徽池州  
2 PB12007337 地空学院 信丹威 河南周口  
3 PB12005026 工程学院 宫鹏 吉林省通化市  
4 PB12005009 工程学院 彭俊 重庆市  
5 PB12009054 工程学院 吕志 安徽铜陵  
6 PB12013007 工程学院 孙赛菲(女) 河南平顶  
7 PB12013028 工程学院 郑传懋 江西景德镇  
8 PB12204053 管理学院 郑丽丽(女) 安徽马鞍山  
9 PB12214021 核学院 王学栋 甘肃  
10 PB12214038 核学院 王震 湖北  
11 PB12206262 化学院 廖凡(女) 湖南衡阳  
12 PB12206286 化学院 文金国 四川安县  
13 PB12206225 化学院 杨仕哲 湖北  
14 PB12206237 化学院 闫鹏飞 河南  
15 PB12206092 化学院 樊凯 湖北省汉川市  
16 PB12011060 计算机学院 胡玲(女) 江西省吉安市  
17 PB12011094 计算机学院 李丹(女) 吉林省长春市  
18 PB12025006 人文学院 李冰 辽宁省锦州市  
19 PB12000665 少年班学院 张桂侠(女) 新疆乌鲁木齐市  
20 PB12000628 少年班学院 王淋 河南省洛阳市  
21 PB12000681 少年班学院 刘艺(女) 山东莱芜  
22 PB12000637 少年班学院 朱睿(女) 河南商丘  
23 PB12000643 少年班学院 张梦鸽(女) 浙江嵊州  
24 PB12000723 少年班学院 张景宣 陕西渭南  
25 PB12000362 少年班学院 甘文强 江西宜春  
26 PB12207021 生命学院 王世伟 河南省安阳市  
27 PB12207019 生命学院 彭琦(女) 河南省邓州市  
28 PB12001012 数学学院 吴星星 安徽歙县  
29 PB12001021 数学学院 邢帅 山西太原  
30 PB12001072 数学学院 李银涛 湖北蕲春  
31 PB12203040 物理学院 陈创录 河南长垣  
32 PB12203050 物理学院 张振驰 四川省绵阳市  
33 PB12203103 物理学院 郭鹏波 江西省吉安市  
34 PB12203121 物理学院 韩冰岩 山东省嘉祥县  
35 PB12203182 物理学院 代白杨 陕西  
36 PB12210003 信息学院  焦金峰  山东省莱芜市  
37 PB12210026 信息学院 王伟 安徽省合肥市  
38 PB12210074 信息学院 吴泽 江苏省泰州市  
39 PB12210220 信息学院 隋洪建 河北省廊坊市  
40 PB12210197 信息学院 吴美琪 江苏省如东县

 

 

Publish modules to the "offcanvas" position.