2010 Honor Roll

Here are all the monthly honor rolls for 2010.

2010 - November Honor Rolls

For November 2010

Microsoft Corporation
DAI Hui 戴晖 
ZHONG Songdong
JIANG Xiong 江雄 
DENG Yunbo 邓云波 
XIA Yue 夏悦 
CHEN Xin 陈昕 
LI Xiaobin
LIANG Senlin 梁森林 
XI Yue 席悦 
HOU Tingbo 侯庭波 
HOU Tingbo 侯庭波 
CHEN Ti 陈倜
CHEN Ming 陈明 

2010 - October Honor Roll

FENG Lu
CHEN Yiming 陈一鸣
ZHANG Chi
JIE Min 揭敏
YUAN Peng 袁鹏
WU Youjin 吴有金
LI Wendong 李文东
ZANG Zhihong 臧智宏
ZHU Yuxin 朱育新
XIE Bingpeng 颉秉鹏
LIAO Jianhui 廖建辉
CHEN Dapang
Google

Latest Honor Roll

Jan-Aug 2021

Bright Fund
Chang Wang 王菖
CHEN Baowei 陈保伟
CHEN Longbin 陈龙斌
Chong Shen
DAI Hui 戴晖
DENG Bihe 邓必河
Du Junchen 杜俊忱
Fei Liu Overney 刘绯
GAN Jinping 甘进平
haihong sun 孙海洪
HU Rongxiang 胡荣湘
HUANG Jiu-Qi
HUANG Yanan 黄亚楠
HUANG Zhongqiang 黄忠强
Jason J. Wen 温俊山
JIANG Fan 江帆
JIANG Jianzhong
Jinxuan Qu 曲津萱
Lan Deng
LI Yunrui 李运睿
Liling Gu 顾理玲
LIU Chang
Lu Kunxiong 卢坤雄
LUO Jiafu 骆稼夫
Mr Duncan 邓宇翔
PEI Liming 裴黎明
PENG Yanlin
Rita
SHE Min 佘敏
Shihong Chi Chi
SU Riqi 苏日启
TAN, Xuehuan
VMWare
WAN Zhendong
wang joy wang jieyu
Wang Xinming
Wei Wang 王卫
Wind river 风和
WU Yudong, YU Tianning 吴宇栋, 俞天宁
Wynne WANG 王跃
Xi Lin 林曦
Xiao Fang xiaofang
Xiaoge Su
Xin Gan 甘辛
Xinyu Shen 沈欣宇
XU Beisi 徐贝思
YANG Sha 杨沙
Yang ZENG 曾旸
Yingying Zeng 曾莹滢
Yiyan Chen 陈贻研
Zaiyao Fei 费再瑶
ZHANG Bing 张兵
Zhenchen Hong 洪振尘
Zhenguang Huang
Zhijun Xu 徐志军

 

2010 - September Honor Roll

YING Linghang   应凌航  
HE Jianchun             
Freddie Mac Foundation          
SUN Heng        孙衡    
HAN Guowen      韩国文  
WANG Qingjun    王青俊  
CHEN Lang       陈浪

General questions about the Joomla! CMS

Honor roles category description

Publish modules to the "offcanvas" position.