2012 March Honor Roll

ZHANG Yi 张奕
CHEN Dapang
CHEN Haodong 陈昊东
GU Ying 顾鹰
Niu Lei 牛磊
ZHANG Bin 张斌
Jingjiang Peng
YAN Li 严立
Tang Xiaodong 汤晓东
ZHAO Han 赵晗
XIE Zhimin
XIE Feng 谢峰
ZHU Jun 祝均
CHEN Li
Liang Dun & Wu Sutan 梁顿/吴苏檀
WANG Wei 王卫
ZHENG Yifan 郑亦凡
DENG Li
HE Jianming 何剑鸣
XIA Yue 夏悦
YU GuoJun
HUANG Pengjun 黄鹏俊
CHEN Xiaoqing
WANG Tao 汪涛
YANG Hong Lorrie 杨红
WANG Haitao 王海涛
WANG Jian-guo 王建国
Wei Wei
LIU Chaojun 刘朝军
WANG Junhua 汪军华
LI Xiaolong 李小龙
ZHONG Songdong
JIANG Xiong 江雄
LIU Lingling
LI Xiaolong 李小龙
CHEN Longbin 陈龙斌
XU Ke 许可
XIA Yue 夏悦
LI Jinyu 李金宇
Dai Shuangxing 戴双星