January-June 2014 Honor Roll

WU Yudong, YU Tianning 吴宇栋, 俞天宁
WANG, Yue
XU Beisi 徐贝思
SHENG Yongning 盛永宁
United Way Silicon Valley
DENG Bihe 邓必河
CHEN Ting
PENG, Jingjiang
WU Changxun 吴昌勋
CHAN Tom
Jinshan Shen
YUAN Xu 袁旭
PAN Chanjuan
TAN Tian
PEI Liming
JPMorgan Chase Foundation
LI Yunrui 李运睿
JIANG Xiong 江雄
ZHANG Xun 张洵
ZHANG Rui
TAO Li
CHEN Xiaoqing
XIA Yue 夏悦
ZHOU Jin
WANG Jinsong/FANG Kun 王劲松/方鲲
CHEN, Xujia
SU Yongjun 苏永军
ZHAO Han 赵晗
XIE Jianfeng 谢剑峰
HU, Guofan
WANG Yanhui 王雁晖
Mingjian Yan & HUANG Zhengrong 黄峥嵘
ZHENG Jiefei 郑捷飞
WU Ying 吴滢
HUO Dengwei & LU Yusheng 霍登伟 & 吕宇声
KONG Li
GU Xiaoming 谷晓铭
WANG Jian-guo 王建国
ZHANG Yi 张毅
Google Benevity
HE Jianhui
Google Benevity
United Way Central New Mexico
Romanelli Paul
LV Hua
YING Linghang 应凌航
ZHU Linhong 朱琳
LIU Lingling
Jin Xu
Hongbo Zeng
SUN, Huanhuan
LUO Jiafu 骆稼夫
LI Xiaolong 李小龙
JIANG Min 蒋敏
LIANG Shun 梁顺
WANG Tao 汪涛
WANG Junhua 汪军华
Haitao Song 宋海涛
SUN Ning 孙宁
ZHANG Pusheng & WANG Yinghui (968)
LI Jinyu 李金宇
CAI Jingsong Jack 蔡劲松
LIU Dapeng 刘大鹏
WANG Cuihuan 王翠焕
JIANG Jun 姜军
MAO Jianwen & Lorna Mao 毛健文&赵炉
WANG Dongjie 王东杰
DAI Hongzhou 戴红州
WANG Zheng 793 王整
YAN Li 严立
Yang Ding 丁阳
WU Jianbing

konya escort

2013 July-December Honor Roll

Hongbo Zeng
SHENG Yongning 盛永宁
LUO Jiafu 骆稼夫
XIONG Feng 熊峰
YANG Wei
KONG Li
BAO Liewei 鲍列卫
CHEN Zeyong 陈泽勇
ZHANG Chong
He HUang & Rongji Lai
WANG Jinsong/FANG Kun 王劲松/方鲲
XIA Yue 夏悦
Shu Xiao 肖舒
Haitao Song 宋海涛
JIANG Xiong 江雄
GAN Jinping 甘进平
CHEN Xiaoqing
Junchen Du 杜俊忱
Stone, Tong 史同
Qualcomm Inc.
PAN Wei
weiguo xie
OU Yuxian 欧余先
LIU Chenhui
HE Jianhui
RONG Zhigang
WANG Hui
Zhenguang Huang
LI Lei 李雷
Weimin Zhou 周为民
LU Zheng-Tian 卢征天
ZHOU Shengli 周胜利
HUANG Xianglei, HAN Shun 黄象磊,韩顺
TANG Xiaoping
YOU, Wanli
CHEN CHAO 陈超
Peng Xing 彭兴
Huang Elaine
Zhang Qingxing 张庆星
Shu Xiao 肖舒
SUN Shifang 孙式方
Hong Zhu
ZHANG Jian 张健
LU Yang
Ma Winston
HUANG Xiao
MIAO Haixing 缪海兴
LING Yanchun 凌妍淳
QIAN Shuo 钱朔
JIANG Jianzhong
CAO Youfu 曹友福
WAN Zhendong
WANG Chenzhong
WU Jun
ZHOU Jin
WANG Yanqian 王艳倩
SHEN Jiandong 沈建东
Fan Hua-Jun
ZHANG Bin 张斌
ZHAO Hong 赵红
XIAO Qingjun 萧庆军
WU Jianbing
LI Peng 李蓬
WU Dan 吴丹
LI Xun Steven 李逊
XIE Julie 魏元元
Luo, Tong 罗彤
Wang Shuanhu
AN Zhihong 安志红
XU Ning 徐宁
Zhenyu Li
DU Keqiang 杜克强
LIU Ligon 许猛
Yansonic, LLC
HUO Dengwei & LU Yusheng 霍登伟 & 吕宇声
HO Huddee 何堤
HE Peng
DENG Bin
XIE Feng 谢峰
CAI Tianxi
LAO Debang
Peiji Chen
CHEN Chen 陈琛
SONG Dongjin 宋东进
LI Aimin 李爱民
WU Changxun 吴昌勋
WU Xuqiong 吴旭琼
JIANG Min 蒋敏
BAO Ruoyu 鲍若愚
LU Shan 卢山
YU Shuqin 俞书勤
LIU Dapeng 刘大鹏
ZHANG Jingsong 张劲松
WU Yudong, YU Tianning 吴宇栋, 俞天宁
Kuai Hongyan 蒯宏燕
Lifang Ma
SHENG Yongning 盛永宁
WANG Yanhui 王雁晖
ZHENG Jiefei 郑捷飞
Anonymous-PCJ-Fidellity
WANG Zhou
XUE Shan 薛珊
HUANG Zhongqiang  黄忠强
LI Xiaolin 李晓林
LIU Chang
XU Beisi 徐贝思
NING Bo
PEI Liming
SONG Duo 宋铎
Houdong Hu 胡厚东
Wang Ping Ming
Jin Zusheng 金祖胜
TIAN Dong

2013 May-June Honor Roll

LI Xin 李昕

WANG Zhehui 王哲晖

LU Yanghai 陆洋海

CHEN Ting

YING Linghang 应凌航

WANG Ren 王任

Yang Zhongxia

GUO Dengqing 郭登庆

DENG Bihe 邓必河

ZHANG Yongtian 张泳天

ZHANG Xun 张洵

GAN Jinping 甘进平

CHEN Xiaoqing

XIA Yue 夏悦

DENG Li

JIANG Xiong 江雄

WANG Jinsong/FANG Kun 王劲松/方鲲

WANG Jinsong/FANG Kun 王劲松/方鲲

HU Ping 胡平

KONG Li 孔立

GUO Dengqing 郭登庆

YUAN Xu 袁旭

XU Fang, WANG Huiqun 徐

Zhang Wei 张玮

Qiao Jennifer

LI Yunrui 李运睿

Jingjiang Peng

WANG Junhua 汪军华

ZHONG Songdong

WANG Tao 汪涛

JIANG Xiong 江雄

DENG Yunbo 邓云波

LIANG Shun 梁顺

CHEN Yingda

LIU Lingling

LU Mei 卢梅

XU Jing 徐晶

PENG Yanlin

CHEN Xiaoqing

ZHANG Pusheng & WANG Yinghui (968)

Haitao Song 宋海涛

LI Xiaolong 李小龙

LI Jinyu 李金宇

 

2013 Mar-Apr Honor Roll

WANG Wei 王卫

Pfizer

Fidelity Charitable Gift Fund

TANG Xiaoping

ZHANG Bing 张兵

LI Jingyu 李静宇

Network For Good

GU Xiaoming 谷晓铭

WANG Jiming 王吉明

MAO Jianwen & Lorna Mao 毛健文&赵炉

Fidelity Charitable Gift Fund

Alliance Bernstein

YING Linghang 应凌航

CHEN Dapang

Cui Jingrong 崔景荣

 

Honor Roll: Jan-Feb 2013

ZHANG Shangyou 张上游

DENG Yaobing 邓要兵

YAN Li 严立

HU Bin 呼斌

TANG Xinan 唐锡南

Wells Fargo

SHE Min 佘敏

XU Ning 徐宁

Unitedway NYC

WEN Pingshan 温平山

CHEN Zeyong 陈泽勇

Automated Data Process Inc

Jack Cai

WEN Haidan 文海丹

Guanghua Gao

YANG Hong Lorrie 杨红

TAO Li

WANG Jian-guo 王建国

WU Jianbing

YANG Wei

 

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

From the list below choose one of our FAQs topics, then select an FAQ to read. If you have a question which is not in this section, please contact us.

Publish modules to the "offcanvas" position.