Honor Roll - July 2012

SUN Shifang 孙式方

LI Liping 李利萍

WAN Chuanhao

Jin Zusheng 金祖胜

WU Feng

CAI Gao MA Xiaosong

Yang Zhongxia

LI Hongwei

LIU Yang 刘扬

HE Jianhui

ZHANG Xun 张洵

YANG Hong Lorrie 杨红

JIANG Xiong 江雄

WU Jianbing

LI Congming 李从明

Honor Roll - June 2012

Huang Mei Niu, Xiaomei ZHANG
Shangyou 张上游
LIU Wei 刘伟
HU Ping
HU Ping
ZHANG Shangyou 张上游
Ying Chen 陈颖
WANG Ren 王任
YANG Wei
ZHANG Yongtian 张泳天
SHENG Yongning 盛永宁
CHEN Guodong
ExtraRebate
SUN Haoying 孙浩瑛
XIE Zhimin
GUAN Bo 关博
LI Yunrui 李运睿
YING Linghang 应凌航
Mingjian Yan and HUANG Zhengrong 黄峥嵘
GUO Dengqing 郭登庆
JIN YinPeng
CHEN Chen 陈琛
CAI Wei
TIAN Dong
SUN Jingran 孙静然
Wang Xinming
Wynne WANG 王跃

薛天校友辞去理事职务

薛天校友(9500/9508)于2012年7月19日宣布辞去USTCAF理事职务。他将与近日返回科大担任教职,因此不能继续在USTCAF担任理事。

我们祝福薛天校友的新的职业征程。根据理事会章程,该辞职将与7日后生效。

目前理事会成员有六位,名单参见这里

 

附薛天校友的辞职信的部分内容:

《略》
如你所知,我已经决定回母校任教。 根据USCTAF bylaws,我已经不适合继续担任Governing Board Member。 在此请辞。


在任职GB期间,目睹AF起起伏伏,感受良多。 大家都是为了母校,如今我要回到那个大家挥洒过青春的地方,希望自己在那里不要误人子弟。

另外如果需要并在不违反bylaws的前提下,我很愿意做AF在校内的志愿者。

《略》

薛天

2012 May Honor Roll

Ning Liu
ZHANG Bin 张斌
WANG Zhehui 王哲晖
WANG Hui
Wu Huawen
ZHANG Tianming 张天明
Ma Winston
WANG Jiming 王吉明
YING Linghang 应凌航
LIN Xintian 林新天
Sand Disk Corp
Peiji Chen
PEI Liming
Fan Hua-Jun
SU Yongjun
WU Jun
LI Xin 李昕
TAN Tian
LAO Debang
GUO Dengqing 郭登庆
Junchen Du 杜俊忱
Wachovia Corp
LU Zheng-Tian 卢征天
DENG Bihe 邓必河
Susquehanna International Group
DENG Bin 邓斌
Longbin Chen
ZHAO Lian-She 赵连社
YANG Yiruo, YU Tianyue 杨奕若,俞天越
DENG Yunbo 邓云波
LU Yanghai 陆洋海

2012 March Honor Roll

ZHANG Yi 张奕
CHEN Dapang
CHEN Haodong 陈昊东
GU Ying 顾鹰
Niu Lei 牛磊
ZHANG Bin 张斌
Jingjiang Peng
YAN Li 严立
Tang Xiaodong 汤晓东
ZHAO Han 赵晗
XIE Zhimin
XIE Feng 谢峰
ZHU Jun 祝均
CHEN Li
Liang Dun & Wu Sutan 梁顿/吴苏檀
WANG Wei 王卫
ZHENG Yifan 郑亦凡
DENG Li
HE Jianming 何剑鸣
XIA Yue 夏悦
YU GuoJun
HUANG Pengjun 黄鹏俊
CHEN Xiaoqing
WANG Tao 汪涛
YANG Hong Lorrie 杨红
WANG Haitao 王海涛
WANG Jian-guo 王建国
Wei Wei
LIU Chaojun 刘朝军
WANG Junhua 汪军华
LI Xiaolong 李小龙
ZHONG Songdong
JIANG Xiong 江雄
LIU Lingling
LI Xiaolong 李小龙
CHEN Longbin 陈龙斌
XU Ke 许可
XIA Yue 夏悦
LI Jinyu 李金宇
Dai Shuangxing 戴双星

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

From the list below choose one of our FAQs topics, then select an FAQ to read. If you have a question which is not in this section, please contact us.