Honor Roll(Jan-Dec2022)

Anna Zhou 周安娜
Bangan Liu
BARF DAAD 路易斯·费戈
Caizhi Xu 徐才志
CHEN Bin 陈斌
CHEN CHAO 陈超
CHEN Charles
CHEN Fenglei 陈风雷
CHEN Zeyong 陈泽勇
ChenGuang Dong 董晨光
DENG Bihe 邓必河
Deng Xiaodi 邓晓堤
Du Junchen 杜俊忱
EMJK KSDU 路易斯·费戈
Ervin Cui 崔锷
Fanhuan Zhou 周凡欢
Han Feng 冯涵
HAN Guowen 韩国文
Hanhua Huang 黄汉华
HU Jiankun HU Jiankun
HU Rongxiang 胡荣湘
HU,Weiwu 胡伟武
HUANG Yanan 黄亚楠
JIANG Shawn 江雄
Jianming zhang 张建明
Jinhua Wu 吴津华
Jinxuan Qu 曲津萱
Kai Zhou 周凯
KUWG FWJR 路易斯·费戈
LI Gang 李刚
LI Yunrui 李运睿
Li Zepeng 李泽鹏
Liao, Xiaoyun 廖小云
Louis Fego 路易斯·费戈
LUO Jiafu 骆稼夫
Ma Lu
Mr Duncan 邓宇翔
Ning Mo 莫宁
PEI Liming 裴黎明
Peng Chen 陈鹏
Ping Ning 宁平
Qunqun Yu 余群群
Rita
SHAO shuai
SHE Min 佘敏
Shijing Fang
Shuangxing Dai 戴双星
TAN, Xuehuan
Tingliang Huang 黄庭亮
Tuanjie Liu 刘团结
WANG Bin
WANG Dongjie 王东杰
WANG Shanwu 汪善武
wang shiqiang 王世强
WANG Zhehui 王哲晖
Weikeng Chen 陈炜铿
Wynne WANG 王跃
Xiang Zhang
Xianghong Lin 林翔鸿
Xiaoge Su
Xiaoyu Zhang
Xin Gan 甘辛
Xin Li via Falecie Family Foundation 李昕
Xinwei Wang 王信伟
Xinyu Shen 沈欣宇
XIONG Shan 熊珊
XU Beisi 徐贝思
XU Ning 徐宁
Yan Mi 严密
YANG Sha 杨沙
YANG Xueliang 杨学良 孙婷婷
Yang ZENG 曾旸
Yin Daniel
Yong Liu 刘勇
Yu Gong 龚雨
Zhang Qingxing 张庆星
ZHANG Shangyou 张上游
Zhenguang Huang