Honor Roll(Jan-Dec2023)

BIN HU 呼斌
Bin Yang
CHEN Bin 陈斌
CHEN CHAO 陈超
CHEN Jianfa 陈建发
CHEN Longbin 陈龙斌
DENG Bihe 邓必河
Du Junchen 杜俊忱
Ervin Cui 崔锷
Guangxing Li 李广兴
Hongmei Li 李红梅
HU Jiankun HU Jiankun
HU Rongxiang 胡荣湘
HUANG He Harry 黄河
HUANG Senhua 黄森华
Huiqin Yang 杨惠琴
JIANG Min 江
Jianjun Shen
KANG Jie 康杰
Lei Niu 牛磊
LI Xin 李昕
LI Yunrui 李运睿
Li Zepeng 李泽鹏
LIN Xintian 林新天
LIU Chang
LUO Jiafu 骆稼夫
Ma Lu
Mingzhe Yu 俞
PEI Liming 裴黎明
Peng Chen 陈鹏
Shen Jiayun
SHEN Zhaolong
SU Riqi 苏日启
SU Yongjun 苏永军
Sun Weiqiang 孙卫强
WANG Jinsong/FANG Kun 王劲松/方鲲
Wang Yu 王宇
WANG Zhehui 王哲晖
WU Jianbing
Xiaodong Yang 杨晓冬
Xiaoge Su
Xiaoyu Zhang
Xinyu Shen 沈欣宇
xizhen sun 孙西振
YANG Xueliang 杨学良 孙婷婷
Yang ZENG 曾旸
Yingying Zeng 曾莹滢
Yunrui Li Family Private Foundation 李运睿
ZHANG Bing 张兵
ZHAO Jun 赵军
Zhu Li 李著
Zihao Wang 王子浩

Honor Roll(Jan-Dec2022)

Anna Zhou 周安娜
Bangan Liu
BARF DAAD 路易斯·费戈
Caizhi Xu 徐才志
CHEN Bin 陈斌
CHEN CHAO 陈超
CHEN Charles
CHEN Fenglei 陈风雷
CHEN Zeyong 陈泽勇
ChenGuang Dong 董晨光
DENG Bihe 邓必河
Deng Xiaodi 邓晓堤
Du Junchen 杜俊忱
EMJK KSDU 路易斯·费戈
Ervin Cui 崔锷
Fanhuan Zhou 周凡欢
Han Feng 冯涵
HAN Guowen 韩国文
Hanhua Huang 黄汉华
HU Jiankun HU Jiankun
HU Rongxiang 胡荣湘
HU,Weiwu 胡伟武
HUANG Yanan 黄亚楠
JIANG Shawn 江雄
Jianming zhang 张建明
Jinhua Wu 吴津华
Jinxuan Qu 曲津萱
Kai Zhou 周凯
KUWG FWJR 路易斯·费戈
LI Gang 李刚
LI Yunrui 李运睿
Li Zepeng 李泽鹏
Liao, Xiaoyun 廖小云
Louis Fego 路易斯·费戈
LUO Jiafu 骆稼夫
Ma Lu
Mr Duncan 邓宇翔
Ning Mo 莫宁
PEI Liming 裴黎明
Peng Chen 陈鹏
Ping Ning 宁平
Qunqun Yu 余群群
Rita
SHAO shuai
SHE Min 佘敏
Shijing Fang
Shuangxing Dai 戴双星
TAN, Xuehuan
Tingliang Huang 黄庭亮
Tuanjie Liu 刘团结
WANG Bin
WANG Dongjie 王东杰
WANG Shanwu 汪善武
wang shiqiang 王世强
WANG Zhehui 王哲晖
Weikeng Chen 陈炜铿
Wynne WANG 王跃
Xiang Zhang
Xianghong Lin 林翔鸿
Xiaoge Su
Xiaoyu Zhang
Xin Gan 甘辛
Xin Li via Falecie Family Foundation 李昕
Xinwei Wang 王信伟
Xinyu Shen 沈欣宇
XIONG Shan 熊珊
XU Beisi 徐贝思
XU Ning 徐宁
Yan Mi 严密
YANG Sha 杨沙
YANG Xueliang 杨学良 孙婷婷
Yang ZENG 曾旸
Yin Daniel
Yong Liu 刘勇
Yu Gong 龚雨
Zhang Qingxing 张庆星
ZHANG Shangyou 张上游
Zhenguang Huang

2021 Jan-Aug Honor Roll

Bright Fund
Chang Wang 王菖
CHEN Baowei 陈保伟
CHEN Longbin 陈龙斌
Chong Shen
DAI Hui 戴晖
DENG Bihe 邓必河
Du Junchen 杜俊忱
Fei Liu Overney 刘绯
GAN Jinping 甘进平
haihong sun 孙海洪
HU Rongxiang 胡荣湘
HUANG Jiu-Qi
HUANG Yanan 黄亚楠
HUANG Zhongqiang 黄忠强
Jason J. Wen 温俊山
JIANG Fan 江帆
JIANG Jianzhong
Jinxuan Qu 曲津萱
Lan Deng
LI Yunrui 李运睿
Liling Gu 顾理玲
LIU Chang
Lu Kunxiong 卢坤雄
LUO Jiafu 骆稼夫
Mr Duncan 邓宇翔
PEI Liming 裴黎明
PENG Yanlin
Rita
SHE Min 佘敏
Shihong Chi Chi
SU Riqi 苏日启
TAN, Xuehuan
VMWare
WAN Zhendong
wang joy wang jieyu
Wang Xinming
Wei Wang 王卫
Wind river 风和
WU Yudong, YU Tianning 吴宇栋, 俞天宁
Wynne WANG 王跃
Xi Lin 林曦
Xiao Fang xiaofang
Xiaoge Su
Xin Gan 甘辛
Xinyu Shen 沈欣宇
XU Beisi 徐贝思
YANG Sha 杨沙
Yang ZENG 曾旸
Yingying Zeng 曾莹滢
Yiyan Chen 陈贻研
Zaiyao Fei 费再瑶
ZHANG Bing 张兵
Zhenchen Hong 洪振尘
Zhenguang Huang
Zhijun Xu 徐志军

Homemade porn https://www.amateurest.com/ USA.

2021 Jan-Dec Honor Rolls

anonym 41
anonym 42
Bright Fund
Chang Wang 王菖
CHEN Baowei 陈保伟
CHEN Longbin 陈龙斌
CHEN Zeyong 陈泽勇
Chong Shen
DAI Hui 戴晖
DENG Bihe 邓必河
Du Junchen 杜俊忱
Fei Liu Overney 刘绯
GAN Jinping 甘进平
GUAN Huapeng 管华鹏
Guangfu Shao 邵光富
Guangxing Li 李广兴
Guannan Dong 董冠男
Guoquan Chen 陈国权
haihong sun 孙海洪
HAN Jining 韩继宁
HAN Yue
HU Rongxiang 胡荣湘
HU Yatao 胡亚涛
HUANG Jiu-Qi
HUANG Ping 黄平
HUANG Yanan 黄亚楠
HUANG Zhongqiang 黄忠强
James Liu 刘君哲
Jason J. Wen 温俊山
JIANG Fan 江帆
JIANG Jianzhong
Jie Zhang 张捷
Jingxin Ye 叶景鑫
Jinxuan Qu 曲津萱
Johnson and Johnson
Lan Deng
LI Yunrui 李运睿
Liling Gu 顾理玲
LIN Xintian 林新天
LIU Chang
Liu Hong
Liu Xiang
LIU Zongyang
Lu Kunxiong 卢坤雄
LUO Jiafu 骆稼夫
LUO Yanping & CHEN Xian 罗晏平&陈贤
Mr Duncan 邓宇翔
PEI Liming 裴黎明
PENG Yanlin
Rita
SHE Min 佘敏
Shi Minghui 施明慧
Shihong Chi Chi
SU Riqi 苏日启
SU Yongjun 苏永军
TAN, Xuehuan
Tingjun Yang
VMWare
WAN Zhendong
wang joy wang jieyu
Wang Xinming
WANG Yanhui 王雁晖
Wei Wang 王卫
Weikeng Chen 陈炜铿
Weilong You 尤伟龙
Wind river 风和
WU Jianbing
WU Yudong, YU Tianning 吴宇栋, 俞天宁
Wynne WANG 王跃
Xi Lin 林曦
Xiao Fang xiaofang
XIAO Qiang 肖强
XIAO Qingjun 萧庆军
Xiaoge Su
Xin Gan 甘辛
Xin Li via Falecie Family Foundation 李昕
Xinyu Shen 沈欣宇
XU Beisi 徐贝思
YANG Sha 杨沙
Yang ZENG 曾旸
Yaqin Li 李亚秦
Yingying Zeng 曾莹滢
Yiyan Chen 陈贻研
Yu Zheng 郑羽
Yue Huang 黄玥
Zaiyao Fei 费再瑶
ZHANG Bing 张兵
ZHAO Jun 赵军
ZHAO Zhengang 赵振刚
Zhenchen Hong 洪振尘
Zhenguang Huang
Zhijun Xu 徐志军
ZHU Jun 祝均

2020 Honor Roll

AllianceBernstein
Amazon Smile
ATT
Baoshi Yan
Bin Yang
Binbin Huang 黄彬彬
Caizhi Xu 徐才志
CAO Yuqun 曹育群
causecast
CHANG Ya 昌娅
CHEN Baowei 陈保伟
CHEN Bin 陈斌
Chen Cao
CHEN Charles
CHEN Jianfa 陈建发
CHEN Jindong 陈劲东
CHEN Kaifeng
CHEN Longbin 陈龙斌
Chen ping 陈平
CHEN Zeyong 陈泽勇
Cheng Li 李程
Chi Tang
Chuanzhu Xu 徐传祝
Chulan Zeng 曾楚兰
Chunyu Jiang 蒋春雨
Cong Fu
DENG Bihe 邓必河
Deng Xiaodi 邓晓堤
Desmund Liu
Dong Xu 董旭
Duan Yi 段屹
Enhao Song
FAN Huajun 范华军
Fanhuan Zhou 周凡欢
Fei Han
Fei Wu Fei Wu
Feng Bi 毕峰
Frank Xia
Fred Chen
GONG Boqing
Google
GU Hao 顾昊
GUAN Huapeng 管华鹏
Guangxing Li 李广兴
Guohui Deng
Haichao Lu 卢海超
Haifei Cheng 程海飞
Hao Wang
Haoran Ma 马昊然
He Jiang 江贺
Hongyu Li 李宏煜
HU Jiankun HU Jiankun
HU Rongxiang 胡荣湘
Hua Wei
Huan Liao
HUANG He Harry 黄河
HUANG Jiu-Qi
HUANG Ping 黄平
HUANG Senhua 黄森华
HUANG Xuqing 黄旭卿
Intel Foundation
JIANG Fan 江帆
JIANG Guanhua Bonner 江冠华
JIANG Shawn 江雄
Jiangquan Zhang 张江泉
Jiayao Hu 胡佳尧
Jin jiajia 金佳佳
Jin Zhou
Jinhua Wu 吴津华
Jixia Dai
junjun yu 俞俊俊
Kai Zhao
KE Yao
Lecheng Zhang 张乐诚
Lei Niu 牛磊
Leo Yang
LI Liang 李梁
Li Yishuai 李弈帅
LI Yunrui 李运睿
Li Zepeng 李泽鹏
LI Zhaofeng 李兆丰
Li Zhu
Liangliang Cao 曹亮亮
LIN Xintian 林新天
Linglin Yu
Liu Chang
Liu Fang
LIU Huan Sophie
Liu Jianghong 刘江虹
LIU Tantan
Liu Xiang
Louis Gong
LU Dawei
LUO Jiafu 骆稼夫
Meng Pang
Min Bai 白敏
Mr Duncan 邓宇翔
Ning Zhang
Niu Lei 牛磊
PAN Yanping
Panxu Zhang
PEI Liming 裴黎明
Peng Changzhe 彭常哲
Peng Qin 秦鹏
Qi hao 齐昊
Qian Li
Qin Zou 邹青
Qing Ye
Qingpo Cai
Qingze 王庆泽
Qualcomm Inc.
Rita
Rong Xinhua 荣新华
Sam You
SHE Min 佘敏
Sheng Guo
Shi Minghui 施明慧
Shihong Chi Chi
Shuangxing Dai 戴双星
Song Luan
Songbo Jin 金松波
Sophie Wang
SU Riqi 苏日启
Sun Changhong 孙常鸿
SUN Dehui 孙德晖
SUN Guoxi 孙国喜
SUN Huanhuan
Sun Jingzhen
Sun Weiqiang 孙卫强
Suyu Pan
Tan Minghui
TAN, Xuehuan
Tianbo Gu
Tom Tang
UnitedWay
WANG Bin
WANG Dongjie 王东杰
WANG Haitao 王海涛
WANG Jinsong/FANG Kun 王劲松/方鲲
WANG Qingze
Wang Sophie
Wang Xinghua
WANG Zhaorong 王赵戎
WANG Ziyang 王子扬
WEI Dong 韦东
Wei Guo
Weikeng Chen 陈炜铿
Weimin Zhou 周为民
Weiping Liao 廖维平
Weizhe Zhou Weizhe Zhou
Wen Zhong
Wenlin Hu
WU Guanghua George 吴广华
WU Jianbing
Xiang Niu
Xiansi Wang 王宪思
XIAO Qingjun 萧庆军
Xiaofang Meng
Xiaofeng Zhou
Xiaoning Yue
Xin Li via Falecie Family Foundation 李昕
Xiongwei Xie
XU Beisi 徐贝思
XU Guang
XU Jiuru 徐九如
XUAN Ke
Yalun Qin
YANG Sha 杨沙
YANG Wei
Yangzi Liu
Yanjing Zhang
YAO Hongyi
yi zhang
Ying Lu
Yingying Zeng 曾莹滢
Yiyan Chen 陈贻研
Yong Wu
Yourcause
Yu Chen
Yu Gong 龚雨
Yu, Xiaofang 余晓芳
YUAN Jun 袁军
yuanbo Zhang
Yue Lin 林悦
Yun Wu 吴云
Zaiyao Fei 费再瑶
ZENG Yingying 曾莹滢
ZHANG Bing 张兵
ZHANG Deqiang 张德强
ZHANG Jian 张健
ZHANG Lin 张林
Zhang Qingxing 张庆星
Zhang Weihua 张卫华
ZHANG Zhongyu 张仲峪
Zhankui Cao 曹占魁
ZHAO Jun 赵军
Zhaozhu Li 李昭竹
Zhe Yuan
Zhen Chen
Zhen Wang 王珍
Zhenchen Hong 洪振尘
Zhenghe Jin 金正和
Zhenguang Huang
zhicheng Cui
Zhipeng Yao
Zhiyuan Zhu 朱志远
ZHU Jun 祝均